Småviltsjakt

Småviltsjakt

 

Jakt på små rovdjur

Klubben försöker hålla efter smårovdjurstammarna effektivt både genom jakt och fällfångst. År 2016 fälldes följande:

  • Räv 3 st
  • Mårdhund 18 st
  • Mink 8
  • Mård 6
  • Grävling 2

Stort tack till alla som håller efter de små rovdjuren!

Smårovjdur 

Fågeljakt

Tyvärr kan man säga att skogshönsfågeljakten inte längre existerar på grund av allt för små stammar, klubben har under många år haft begränsningar i denna jakt men stammarna krymper ändå.

Sjöfågeljakten har efter att Kyro Älv vallades in krympt betydligt på våra jaktmarker. I dagsläget är det närmast på våra jaktmarker runt Keskar i skärgården där vi har möjlighet till egentlig jakt på sjöfåglar.

Duvjakt är den typ av fågeljakt som vi numera kan räkna som den mest utövade på våra marker, där vi beroende på år/skördetider/väder vissa år har riktigt fina möjligheter till god duvjakt.

 

Harjakt

Vi har inom klubben en trogen skara harjägare som håller sig med olika varianter av stövare. Jaktmässigt är det som dom flesta harjakter med stövare, mången brasa och många timmar i naturen gentemot bytet det ger, men trevligt har dom!

 

Rådjursjakt

På klubbens jaktmarker har vi redan i ett tiotal år jagat rådjur och på senare år börjar vi ha en ganska stabil stam. År 2016 fälldes 6 st rådjur på våra marker, varav 5 st fälldes på vakjatk och 1 st för drivande tax.

Sixten o Rådjur