Välkommen till Kvevlax Jaktklubbs hemsida!

Kvevlax Jaktklubb har i dagsläget, år 2024, 64 medlemmar. Jaktklubbens jaktmarker är belägen på bägge sidorna av riksväg 8 i Kvevlax by och omfattas totalt av ca 4300 hektar.

 

Jaktklubbens verksamhet består av:

 

  • Traditionell jakt (småvilt, rådjur, vitsvanshjort och älg)

  • Viltvård i form av utfodring av rådjur och vitsvanshjort vintertid, anläggning och skötsel av viltåkrar samt utplacering av saltstenar, fällfångst och byggande och utplacering av knip- och småfågelholkar.

  • Älggevärsskytte på bana

  • Hagelgevärsskytte på bana