Historik

Innan jaktklubben grundades var Kvevlax jaktvårdsförening verksam på orten. Vilket årtal jaktvårdsföreningen grundades är oklart, men det finns protokollfört styrelsemöte från 1.10.1933. Ur det protokollet kan man bl.a. läsa om bestämmelser angående medlemsavgiften samt hur många bytesdjur av olika art varje medlem hade rätt att fälla per år. Tillåtna bytesdjur för 1933 var 10 harar, 1 räv och 25 skogsfåglar per medlem.

 

Kvevlax jaktvårdsförening beslöt vid ett styrelsemöte den 30 november 1937, att grunda Kvevlax kyrkoby jaktklubb. Till ordförande valdes Edvard Ahlskog, viceordförande Fritiof Hermansson och till sekreterare Johannes Björkman. Samtidigt anslöt sig de första medlemmarna och jaktklubbens stadgar bestämdes. Dessa stadgar inkom till justitieministeriet den 8 februari 1938, och godkändes.

Älgjägarna kring fällt byte, hösten 1955. Från vänster: Axel Sederström, Arne Norrgård,
Rolf Dahlqvist, Lennart Sederström, Gunnar Hägglund, Elis Hermansson, Gunnar Dahlqvist, Evald Svarvar, Helge Norrgård och Henry Sederström.

 

Älgjägarna kring första fällda byte, hösten 1974. Från vänster: Bo Berg, Sven Kalander,
Helge Norrgård, Harry Hurr, Gunnar Dahlqvist, Levi Almen, Erik Nyman, Sven Sillman,
Ingmar Westeråker, Leif Blomberg, Sigurd Ekman, Rolf Dahlqvist, Gösta Ekman,
Nils Härtull och skytten Erik Smeds.