Jakttider

Jakttider och  begränsningar 1.8.2012-31.7.2013

OBS! Förordningarna om begränsningarna av jakttiderna avges i början av september (skogshönsen så fort vilttriangelresultaten blivit klara). Kolla därför jakttiderna då!

 

VILTARTER OMRÅDE JAKTTIDER
Änder: gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg och knipa Hela landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Sjöfåglar: alfågel, stor- och småskrake Hela landet 1.9.–31.12.
Guding Hela landet 1.6.–31.12.
Åda och unge Hela landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Sothöna Hela landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Sädgås I landskapen Kajanaland och Lappland; kommunerna Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes och Valtimo i landskapet Norra Karelen; och kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten 10.9.–31.12.
I övriga delar av landet 26.9.–31.12.
Grågås I kommunerna Kajana, Paltamo och Vaala Jakt på grågås är förbjuden.
I övriga delar av landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Kanadagås Hela landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Morkulla Hela landet 20.8. kl. 12 –31.12.
Orre   10.9.–31.10.Kolla jakttiderna i september!*
Järpe   10.9.–31.10.Kolla jakttiderna i september!*
Tjäder I landskapet Egentliga Finland samt i landskapet Nyland med undantag av kommunerna Lappträsk, Lovisa och Mörskom Jakt på tjäder är förbjuden.
I övriga delar av landet 10.9.–31.10.Kolla jakttiderna i september!*
Dalripa I landskapen Norra Österbotten och Kajanaland samt i landskapet Lappland med undantag av kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki 10.9.–31.10. Kolla jakttiderna i september!*
I kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki 10.9.–31.3. Kolla jakttiderna i september!*
I övriga delar av landet Jakt på dalripa är förbjuden.
Fjällripa I kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki 10.9.–31.3.
I övriga delar av landet Jakt på fjällripa är förbjuden.
Rapphöna Landskapena Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland och Norra Österbotten 10.9.–31.10.
I övriga delar av landet med av Finlands viltcentral med stöd av JL 10§ beviljad jaktlicens 10.9.–31.10.
Fasan Hela landet 1.9.–28.2.
Ringduva Hela landet 10.8.–31.10.
Skogshare och fälthare Hela landet 1.9.–28.2.
Vildkaninen Hela landet 1.9.–31.3.
Ekorre Hela landet 1.12.–31.1.
Europeisk bäver Med av Finlands viltcentral med stöd av JL 10§ beviljad jaktlicens 20.8.–30.4.
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.–30.4.
Bisamråtta Hela landet 1.10.–19.5.
Räv, mårdhund, mink, iller, i farm uppfödd fjällräv, grävling Hela landet Hela jaktåret
(Höna med ungar får inte dödas 1.5.–31.7.)
Mård Hela landet 1.11.–31.3.
Hermelin Hela landet 1.11.–31.3.
Lo Med av Finlands viltcentral med stöd av i JL 41§ avsedd dispens 1.12.–31.12. (Hona med ungar får inte dödas)
I JL 41a§ 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av lo (med untantag för lohona som åtföljs av under ett år gammal unge) 1.12.28.2.
Utter Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 41§ avsedd dispens 1.1.–31.12.
I JL 41a§ 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter 1.11.–30.4.
Vikare Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 10§ avsedd dispens 1.9.–15.10., 16.4.–31.5.
Gråsäl Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 10§ avsedd dispens 16.4.–31.12.
Vildsvin Hela landet 1.6.–28.2. (Hona med ungar
får inte dödas)
Mufflon Hela landet 1.9.–30.11.
Älg Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 26§ avsedd jaktlicens för hjortdjur 29.9.–31.12.
Enontekis, Enare, Utsjoki, Muono 1.–20.9., 11.10.–30.11.
Vitsvans-, dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 26§ avsedd jaktlicens för hjortdjur 29.9.–31.1.
Skogsvildren Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 26§ avsedd jaktlicens för hjortdjur 29.9.–31.1.
Rådjur, bock
get och killing
Hela landet 1.9.–31.1, 16.5.–15.6. Obs! Användning av drivande hund i rådjursjakt är tillåten endast mellan 29.9.–31.1.
Hela landet 1.9.–31.1.
Obs! Användning av drivande hund i rådjursjakt är tillåten endast mellan 29.9.–31.1.
Brunbjörn I renskötselområdet med stöd av statsrådets förordning (169/2011) om jaktlagen föreskrivna dispenser 20.8.–31.10. (Hona som åtföljs av under ett år gammal unge får ej dödas, ej heller ett år yngre unge)
Övriga delar av landet kan i JL 41a§ 3 mom. avsedd dispens för fångst eller dödande av björn 20.8.–31.10. (med untantag för björnhona som åtföljs av under ett år gammal unge) 20.8.–31.10.  (Hona som åtföljs av under ett år gammal unge får ej dödas, ej heller ett år yngre unge)
I övriga delar av landet med av Finlands viltcentral beviljad i JL 41§ avsedd dispens 1.1.–31.12.
Varg Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 41§ avsedd dispens

1.1.–31.12.

Därtill kan i JL 41a§ 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg I renskötselområdet 1.10.–31.3. och i andra delar av landet 1.11.–31.3.

 

*OBS! Förordningarna om begränsningarna av jakttiderna avges i början av september (skogshönsen så fort vilttriangelresultaten blivit klara). Kolla därför jakttiderna då!