Dagkort

Jakt med dagkort ska ske tillsammans med en medlem i jaktklubben.
Dagkort berättigar till all jakt, förutom den licensbelagda jakten.

  • Avgiften för dagkort år 2024 är 10 euro. 

Dagkort kan lösas ut av klubbens kassör Janne Näse. Man kan också betala in avgiften för dagkort direkt till klubbens konto, men i sådana fall bör man meddela om detta till kassören eller ordförande.

 

Hundekipage (1 hund + 1 skytt), vilka kommer och jagar små rovdjur (skogsmård, mink, räv, mårdhund, grävling) behöver inte erlägga någon dagkortsavgift, eftersom vi i klubben anser att denna jakt sker i viltvårdande syfte!