Älgjakt

Älgjakt 2023

Jaktledare:

Thomas Kalander, tel.050-3120123

Fredrik Ahlman, tel.050-5645282

Tore Norrgård, tel. 050-5581402

Talkon och jaktledarinfo:

 

_ _ _


Älgjakt i dåtid och nutid
Vid jaktklubbens årsmöte den 13 augusti 1940 utvaldes tre äldre jägare till att fälla två älgtjurar på kyrkobyns jaktmarker, enligt givet utslag från Länsstyrelsen. Med detta som bakgrund kan konstateras att älgjakten i byn har en lång tradition.


I dagens läge består Kvevlax älgjaktlag av drevkarlar, passkyttar och hundförare.
Den största delen av jaktklubbens aktiva medlemmar deltar i den årliga älgjakten, vilken har kommit att bli höjdpunkten under jaktåret för många medlemmar. Älgjaktlaget har ett slakthus med inbyggt kylrum samt en grillkåta i "Viken" i Kvevlax.

 

 /bild-538.jpg

/20111009026.jpg

/bild-120.jpg

 /breidmoss1.jpeg